לתקן את הנשמה בחגי תשרי

לפני החגים חל חודש אלול. הפירוש של אלול הוא "אני לדודי ודודי לי"- הדדיות עם הבורא ביחסים גלויים, חודש שכולו מוקדש לחשבון נפש, כמה אנו נמשכים לגילוי הבורא. 

ראש השנה – ראש מלשון ראשית ושנה מלשון שינוי, שזו תהיה התחלה של כל השינויים הטובים, שינוי לטובה הוא בכך שנגלה את הבורא וניוולד לדרך רוחנית. הבורא זהו הכוח הכללי של הטבע שכולל את כל המציאות. הדבש מסמל המתקה כלומר תיקון האגו ושימוש בו בצורה נכונה. 

המנהגים והרעיונות הרוחניים סביב חגי תשרי

עשרת הימים מראש השנה עד יום כיפור אלה לא ימי אבל כפי שנהוג לחשוב, אלא ימי חשבון נפש ואיסוף רצונות הזקוקים לתיקון כך שאת הימים האלו אנו מקבלים בשמחה שיש לנו הזדמנות בדרכנו הרוחנית. יום כיפור נקרא חג, ביום כיפור נשלם תהליך יצירת הכלי של הנשמה ועתה היא מוכנה הנשמה לקבל את שפע אור הבורא אבל עדיין ריקה ומכאן גם סמלי החג בדומה לאיסורי החג: אכילה ושתיה, רחיצה, נעילת הסנדל ותשמישי המיטה.

בסוכות אור מתחיל להיכנס אט אט לנשמה הוא נקרא אור מקיף מכוון שעד עתה היה האור מחוץ לנשמה. כשהאור נכנס לתוך הנשמה הוא נקרא אור פנימי, זהו תהליך הנמשך כל סוכות ומסתיים כאשר הנשמה מלאה באור. האור נקרא תורה והנשמה שמלאה בתורה נקראת שמחת תורה. שמחת תורה נקראת גם שמיני עצרת, היום השמיני שבו מתייחדים הקב"ה וכנסת ישראל. כל מנהגי החג, הישיבה בסוכה הברכה על ארבעת המינים הם סימנים על מצבים וגילויים שמרגיש המקובל בעולם הרוחני.

הסוכה מסמלת את מבנה הנשמה ואיך האדם מתקן את הטבע האגואיסטי ורוכש טבע של נתינה, בעזרת כל חוקי הקמת הסוכה. הסכך מסמל את היחס החדש לזולת בכך שנעלה לראש סדר העדיפות שלנו את תכונת הנתינה, את הסכך אנו מכינים מפסולת כלומר משהו שלפני לא החשבנו כחשוב. ארבעת המינים, שלהם טעם וריח, מסמלים את הדרך שהאדם נהנה מהחיים, כאשר האדם מגלה את יצר הרע שלו שהוא כולו אגואיסט, חושב רק על עצמו ומצטער על כך שלא אכפת לו מאחרים וגם לא יכול להרגיש אותם, הוא מאגד את ארבעת המינים ומבקש מהבורא שייתן לו את האפשרות להיות כמוהו ויוכל להתחבר אל האחרים. בסוכה יושבים שבעה ימים לסמל את התהליך שהאדם עובר ברוחניות מהרגשת עצמו בלבד להרגשת זולתו. בחג מתן תורה האדם מסיים את תיקון נשמתו ומשווה את תכונותיו לתכונות הבורא לנתינה ואהבה.

הקבלה מלמדת שאנחנו צריכים להקים סוכה בתוכנו, בליבנו. סוכה של שלום אחדות ופיוס מעל כל ההבדלים, מעל כל הדעות השונות ומעל הפירוד ולהגיע משנאת חינם לאהבת חינם.