טכנוקרטיה אינה מילה גסה

רבים מדברים על ממשלת מומחים. על פי הפרשנויות, בממשלות כאלה עומד ראש ממשלה שהוא אינו פוליטיקאי ואינו מזוהה מפלגתית, שאר השרים או רובם אף הם אינם אנשי מפלגה, אבל – היא מתפקדת כממשלת מעבר וככזו  אין לה מנדט רחב לבצע שינויים והיא מופקדת רק על ניהול העניינים השוטפים של המדינה. יש לה מנדט רחב – לאשר תקציב, לבצע רפורמות וככלל – לקדם מדיניות. זו ממשלת מעבר שאופקיה קצרי תווך. נראה לי ערן שיוביץ אמר שזה מזכיר לו את שלטון הפילוסופים של אפלטון.

כידוע ממשלות מומחים הן סימפטום למחלה של התרופפות מערכות המפלגות בדמוקרטיות המערביות ושל היחלשות הקשר בין המפלגות לבין הבוחרים. כפי שבגופנו מופיעים, הכאב או הדלקת המצביעים על קינונה של בעיה או מחלה, כך גם בגוף האומה. 

אני בעד ממשלת מומחים כממשלת מעבר, אלא שאני חושבת על מומחים מסוג אחר ומעבר למציאות חדשה. המומחים שנבקש לנו הם אלו שכוח הטבע נגע בהם הזיז וטלטל את כל מה שלמדו, ידעו ועשו עד כה. שתודעתם השתנתה מן הקצה אל הקצה ממקומם הצר המצומצם לעבר טובת כל העולם. שמבינים את כיוון הטבע הגלובלי האינטגרלי ויודעים שקדימה ילכו רק אלו שיהיו בהתאמה אליו.

הטבע מוביל אותנו, כמקשה אחת, לסדר עולמי חדש. סדר עדיפויות יחליף פנים לכולם, כולל משרדי ממשלה. שיתוף פעולה בין מפלגות ובין מדינות, הינו דבר הכרחי לקיום של כולם. אין מקום בעולם ותחום שלא ישתנה מהקצה לקצה. כל העסקים שאינם חיוניים, יעלמו. כל הבילויים אליהם הורגלנו ישתנו. שוק העבודה יצטמצם עד ל10% – 20%, מכח העבודה החיוני בעולם.

המעבר לחיים בכוח ההשפעה דורשים לימוד גדול, השקעה. נצטרך מוסדות חינוך שילמדו אותנו את חוקי הטבע, את הקשרים, את החיבורים שנעשה בינינו שינבעו מנתינה הדדית ולא מקבלה. עוד נצטרך לתקשורת בונה ולא מחללת חלולה. נבקש ללמוד איך לאהוב ולמה טובתנו תלוייה ועומדת בטובת העולם כולו.

הבחירות היום הן של כולנו לבחור בטוב לסור מהרע. להתקדם בהשפעה.