הערכת שווי מכשירים פיננסיים לחברה קיימת

החשבונאות התקינה התפתחה לא מעט בשנים האחרונות, לצד משברים בינלאומיים שפקדו חברות ומדינות
נוספו מדדים שונים על מנת לבחון את פעילויות החברות ועל מנת לאמוד בצורה מדויקת יותר את השווי של החברה ואת המכשירים הפיננסים שעומדים לרשותה. מכשירים אלו הינם חוזים פוטנציאלים, מניות שהונפקו על ידי חברה ועד לחוזים בין חברות. הערכת שווי מכשירים פיננסיים מתבצעת בכמה מעמדות, כאשר החברה מתמזגת עם חברה אחרת, כאשר מתבצעת תוכנית תגמול לטווח הארוך או כאשר בעלי השליטה בחברה מבצעים עסקאות כמו הלוואות ועוד. ערכות אלו נעשות כיום על ידי מספר חברות בינלאומיות ומקומיות, שיוכלו לבצע הערכת שווי מדויקת ואמינה.

אילו מכשירים מוערכים?

חברות בינוניות וגדולות בעיקר מחזיקות לא מעט מכשירים פיננסים שאמורים להיות חלק מהכלים בה החברה יכולה להגדיל את סכומי ההשקעות שלה, הלוואות כדוגמת אגרות חוב, כתב אופציה למנייה ועוד. מכשירים אלו מהווים בלא מעט חברות כחלק מסך תזרים כספי כוללני, על כן בשנים האחרונות נעשו גם לא מעט שינוים רגולטורים בנושא שבוחנים את המכשירים הרלוונטיים.

 1. חזה עתידי
  מכשיר פיננסי זה מגלם בתוכו התחייבות של צד אחד(בעל החברה) לספק עבור צד אחר סחורה כדוגמת: מניות/נכס פיננסי אחר או סחורה.
 2. אופציה
  מכשיר זה הינו הסכם דברים בין הרוכש או הקונה כאשר הגוף שכתב את האופציה מוכר את ה"אפשרות"(אופציה) ובכך מאפשר לצד הקונה למכור או לקנות נכס פיננסי כזה או אחר.
 3. שטר חוב
  במסגרת התחייבויות כספיות בין חברה לחברה או חברה לבנק וכו, נהוג להשתמש בשטר חוב על מנת להבטיח לצד המלווה כי הוא מחוייב לשלם החוב. במקרה והתקיימה הפרה של אחד הצדדים, יהיה רשאי הצד השני לממש את שטר החוב.
 4. אג"ח
  אגרת חוב הינה כלי פיננסי שעוזר לחברה או לגוף פיננסי להגדיל את סך ההשקעות, כאשר המשקיע(אזרח)  איגרת חוב שבמרבית הפעמים גם תהיה מלווה בריביות ותוחזר בכמה תשלומים.
 5. תעודת סל
  מכשיר פיננסי זה מזכיר מאוד את אגרות החוב, שכן הוא משלב התחייבויות פיננסיות של החברה ואמורה לעקוב אחר מדדי אג"חים, מניות, מט"ח ועוד. חשוב לציין כי הגוף הפיננסי שהנפיק את התעודה, יהיה מחוייב לשלם את סכום שיתקבל מהשינויים רלוונטיים שהתרחשו במדד(מניות/אג"ח וכו)