מתי ניתן פטור מהיתר למבנה?

ישראל היא מדינה יחסית קטנה והביקוש עבור עוד אוזרים להתגורר בהם, רק עולים משנה לשנה ועל מנת לתת מענה לביקוש הרב מדינת ישראל ביצעה ומבצעת שורת פעולות. החל מפינוי פינוי, תמ"א 38/2 ועד הפשרה של קרקעות ועוד. אך מבין ארסנל הפעולות שנוקטת מדינה ישראל עומד במרכז הניסיון לשפר את הליכי הבנייה, תוך כדי יצירת מדרג ואבחנה בין סוגי הבנייה השונים. כך על פי מסגרת החוק התכנון והבנייה, רשאי שר הפנים לאשר את סוגי העבודות בהם ניתן לבנות ללא היתרי בנייה. יחד עם זאת ישנם גם כמה תנאים לקבלת פטור זה אשר חשוב להכיר לפני הגשת הבקשה.

מגבלות לפטור מהיתר

ראשית על מנת לקבל פטור מהיתר למבנה מי שיכול להגיש את הבקשה הוא בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגבי המקרקעין. כך או כך על בעל הנכס להגיש את הבקשה על מנת לקבל פטור, עם זאת במקרה של מבנה/מגרש/מתחם או אתר המיועדים לשימור לא יתקבל פטור היתר למבנה. תנאי נוסף לקבלת פטור מהיתר הוא שבנייה באזורים צבאיים או כאלו באזורים סמוכים לאזורים כאלו, לא יקבלו פטור. בנוסף להגבלות אלו לרשות המקומית שמורה הזכות לקבוע תנאים נוספים או סייגים שיש לה בנושאים כמו עבודות ושימושים. כמו כן בנייה עם פטור מהיתר, אמורה להתבצע על פי ההוראות שנקבעו לתוכנית, גם על פי הוועדה המקומית וגם על פי האישורים הרלוונטיים.

התנאים לקבלת היתר למבנה

מלבד המגבלות השונות שקיימות עבור בנייה עם פטור מהיתר למבנה, התנאים מתחלקים על פי קטגוריות מתאימות ובהתאם להם ישנם גם הוראות רלוונטיות. אך אם נעשה זאת בקצרה, התנאים העיקרים מתחלקים ל3

 • הנדסית
  על הבנייה להיות פשוטה מבחינה הנדסית, בנייה שאיננה מחייבת שינויים קיצוניים מבחינת מתווה השטח או הנכס
 • סיכונים
  על הבנייה ועם תוצרה כי איננה מהווה מטרד או הפרעה לסביבת הנכס.
 • שלד
  בנייה פטורה מהיתר תתבצע ללא פגיעה בשלד המבנה או בתפקוד של שאר מערכות הבניין.
 • חזות
  בדומה למתווה השטח, הפטור יינתן בתנאי שלא ישפיע בצורה קיצונית על חזות הבניין או על מאפייני הסביבה שלו.